Novinky

Betlémské světo
01. 12. 2023

I letos Vám přivezeme Betlémské světlo, symbol Vánoc, plamínek, který putuje každoročně až z betlémské jeskyně, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus.

Betlémské světlo si můžete kdykoli připálit u skautské klubovny ve Stěžerách a nově též u knihovny v Hřibsku od soboty 16.12.2023 od 13.00 hodin do Štědrého dne.

Zobrazit celou novinku

Setkání vůdců
12. 11. 2023

Jelikož i vedoucí potřebují občas dobít baterky a chtějí se vzdělávat, vydali jsme se akci zvanou Setkání vůdců, kterou tradičně pořádá královehradecká krajská rada. Akce začínala v pátek 10.listopadu, kdy proběhlo zahájení a poradní setkání s krajskou radou. V sobotu jsme si dali snídani, abychom nabrali síly na dopolední vzdělávací bloky. Již dopředu si každý mohl vybrat cca z 10 témat, co zrovna on se chce dozvědět, od pořádání velkých akcí přes práci s rádci až po správu kluboven. Po obědě jsme si byli poslechnout přednášku od youtubera Kovyho, který mluvil o motivaci a překonávání nových výzev. I přes naše nejistá očekávání jsme se všichni shodli, že přednáška byla velmi vydařená. V podvečer proběhly sportovní turnaje v ringu, florbalu či volejbalu. Večer jsme ještě shlédli divadelní představení „Hostina pro Jeřába“ a prodiskutovali v čajovně naše nabyté poznatky a vědomosti. V neděli dopoledne pak proběhlo několikero výměn zkušeností napříč středisky a také výlet do dvorské zoo s průvodcem, kde jsme dokonce krmili i žirafy. Po obědě jsme se už akorát rozloučili. Akce byla velmi obohacující a inspirující.

Alena P.

Zobrazit celou novinku

Bubáci z bubákova
05. 11. 2023

5.listopadu jsme se s benjamínky vydali na Strašidelnou stezku do lesa ve Stěžírkách. Našim úkolem bylo zachránit strašidla a jejich vesnici. Na stezce jsme měli rozmístěné různé halloweenské úkoly, na kterých si děti mohly vyzkoušet míchání lektvarů, různá kouzla, luštění hádanek a mnoho dalšího. Po návratu do klubovny, jsme pekli mumiové párky a vyráběli. Zvaní byli i rodiče, kteří dětem dovezli halloweenské masky. Dvě strašidla rozdali diplomy dětem za pomoc jejich kamarádům strašidlům na stezce. Poté už jsme si s dětmi užívali jen odpoledne s rodiči, na kterém jsme hodovali mumiové párky, hráli různé hry a celé odpoledne si moc užili.

Eliška P.

Zobrazit celou novinku

Letní tábor Dubinka
31. 07. 2023

Letošní rok se opět konal v Borovničce
u Dvora Králové skautský tábor Dubinka. Starší
vyjeli už 19. července a s pomocí několika rodičů
tábor zvládli do soboty postavit. V sobotu přijel
zbytek starších a v neděli dorazili i nejmladší
účastníci (světlušky a vlčata).
Tématem letošního tábora byli Piráti. Děti si
v průběhu celého tábora vyzkoušely ponožkové
bitvy, svázat si veliký prak, pomalovat si šátky, vařit
jako Master Chef jen na ohni a v kotlíku, zahrály si
spoustu sportovních her, tvořily turbánky na šátky,
starší děti se pak snažily rozluštit záhadu únikové
hry či taktizovaly ve strategické hře. Nechyběly ani
výlety. Vydali jsme se na výpravu do jeskyně,
bazénu a na hrad Pecka. Děti se také učily,
jak rozdělat oheň, bezpečně manipulovat s pilou
či sekerou, jak správně vykopat ohniště, jak udělat
pochodeň k táboráku či poznávat rostliny. Během
celého tábora měly děti možnost plnit si různé
výzvy. Nejtěžší výzvou jsou tři orlí pera, které
je možné plnit od 15let a a obsahují: 24 hodin
mlčení, 24 hodin bez jídla a 24 mimo tábor, ale plnič
výzvy musí tábor stále sledovat a vědět co se tam
děje, aniž by byl spatřen. Mladší děti pak mohou
plnit 24hodiny či 2 hodiny na stromě dle věku, ranní
svítání, noční bdění, odvahu a samotu. O výzvy mají
děti každoročně obrovský zájem a za splnění si pak
mohou na kroj našít nášivku.
Na táboře samozřejmě nechyběly ani
táboráky a zpívání či scénky u ohně. Letošní počasí
nám moc nepřálo, a tak bylo téměř celý tábor
chladno a deštivo, ale i přesto jsme si tábor užili
naplno.
V den odjezdu se sjelo několik rodičů, aby
nám pomohli tábor za sucha zabalit, za což jim patří
velké poděkování. Všichni táborníci se vrátili
s nevšedními zážitky v pořádku domů.
Eliška K. a Pavla J.

Zobrazit celou novinku

Intercamp Německo
24. 06. 2023

Intercamp je mezinárodní skautská akce pro skauty
a skautky ve věku 12 -17 let. Vyjížděli jsme 24. 6.
a naším prvním cílem byl kemp v Norimberku. Dorazili
jsme v noci, tedy jsme jen ulehli do spacáků a spali.
Ráno jsme vyrazili do Norimberské zoo. Moc se nám
líbila, obzvlášť nás zaujala část s delfíny a kapustňáky.
Večer jsme pak ještě vyšli na noční procházku
historickým městem s krásnou atmosférou.
Druhou noc jsme strávili v tomtéž kempu. Ráno
jsme se rychle sbalili, abychom co nejdříve mohli vyjet
již na místo konání Intercampu. Tentokrát byla cesta
delší a počasí nám ji moc neulehčovalo, ale i tak jsme
ji zvládli.
Letošní Intercamp se konal v národním parku Eifel,
a to v areálu bývalé vojenské pevnosti Vogelsang.
Místo mělo skutečně jedinečnou atmosféru. Bylo
vystavěno po ovládnutí Německa nacisty pro výcvik
mužů do administrativy během druhé světové války,
ale postupně bylo obydlováno i Brity a Belgičany.
Letošní motto akce znělo: „Peace-just a few steps
away“, pro které se toto místo náramně hodilo.
V pátek jsme se již jen ubytovali a porozhlédli
po areálu. V sobotu byl program o něco zajímavější.
Ráno se konalo slavnostní zahájení, které bylo
doprovázeno skotskými dudáky. Poté jsme vyrazili
na celodenní túru. Na cestě nás čekaly nejen výhledy
do krásného okolí, ale i úkoly, které ověřovaly naše
schopnosti spolupracovat. Večer v areálu také
probíhal tzv. Food festival, na který si skupiny
z různých zemí připravily tradiční pokrmy, které jsme
pak měli možnost ochutnat. My jsme připravovali
chleba ve vajíčku, který mnozí,
i přes jednoduchost přípravy, ocenili.
V neděli byl program také nabitý. Ráno jsme si
vyzkoušeli mnoho on - site activities, u kterých jsme se
hodně pobavili a zasmáli. Potom jsme absolvovali
prohlídku areálu s průvodcem a dozvěděli se mnoho
děsivých či smutných, ale podstatných informací.
Odpoledne jsme měli volný čas. Někteří ho využili
k odpočinku, ale většina z nás si šla projít
doprovodné aktivity, díky nimž jsme si domů přivezli
výrobky z paracordů, dřeva nebo potisknuté triko.
Večer také probíhal mezinárodní táborák, kde jsme
si s ostatními účastníky mohli zazpívat a naučit se
nové písně.
Pondělí se neslo už jen ve znamení slavnostního
ukončení, balení a jízdy domů. Ke klubovně jsme
po velmi zdlouhavé cestě (čest našim řidičům)
dorazili v podvečer. Z celé akce jsme si přivezli
mnoho zážitků a doufáme, že vyrazíme příští rok
znovu, tentokrát do Polska. Alena P.

Zobrazit celou novinku
1 / 22